Print
Details: Category: Uncategorised | Hits: 507

 

Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się dokument, który jest przygotowywany przez notariusza, takiego jak ten którego znajdziemy na stronie www kulakowscy.com.

 

 

 

Jest to notarialnie stwierdzony fakt niezapłacenia przez dłużnika wekslu. Ten dokument jest niezbędny, jeśli chcemy mieć możliwość dochodzenia należności od indosantów.

 

Nie dotyczy to adresata, ani wystawcy weksla własnego (nie można ściągać należności od samego siebie). Koszty wystawienia takiego dokumentu ponosi posiadacz weksla, lecz może on dochodzić tej należności od dłużnika.