Print
Details: Category: Uncategorised | Hits: 915

 

Nieruchomości inwestycyjne wycenia się na podstawie ustawy o rachunkowości według zasad stosowanych do środków trwałych, a więc w cenie zbycia lub koszcie wytworzenia, powiększonym o koszty ulepszeń. Inna opcja wyceny dotyczy ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

 

 

 

 

Wycena inwestycji zgodnie z ceną rynkową

 

Wycena danej inwestycji powinna odbywać się zgodnie z polityką rachunkowości. Warto podczas tworzenia odpowiedniego rozliczenia zdać się solidne biuro rachunkowe. Ofertę znajdziemy w internecie, klikając w ten odnośnik -  link do strony.