Copyright 2018 - Custom text here

Elektroniczna archiwizacja dokumentów, którą możesz znaleźć na archive-it.pl, to system który gości na polskim rynku stosunkowo od niedawna, dlatego też właściciele firm podchodzą do niego jeszcze z pewną nieufnością

 

Jak można wdrożyć taki system?

 

Wersja z serwerem umożliwia utworzenie na komputerze wspólnej bazy danych, do której będą mogli się łączyć użytkownicy innych komputerów znajdujących się w Twojej sieci. Aby zainstalować program, ściągnij i uruchom instalator. Po akceptacji umowy licencyjnej oraz wyborze lokalizacji docelowej, na ekranie pojawi się ekran wyboru komponentów. 

 

f t g