Copyright 2018 - Custom text here

 

Ogłoszenia o publicznych przetargach, na przykład w Warszawie czy Krakowie, znaleźć można między innymi w portalach zajmujących się gromadzeniem takich publikacji. To właśnie z nich korzystają firmy, które chcą realizować zadania wyszczególnione przez publiczne jednostki.

 

 

Jednak nie każda firma może stanąć do przetargów. Wykluczeni są z nich wykonawcy, którzy:

 

  • mają doświadczenie w nienależytym wykonaniu zamówienia publicznego w przeszłości

  • znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości

  • zalegają w obowiązkowych składach w ZUSie oraz płaceniu podatków

 

f t g