Print
Details: Category: Uncategorised | Hits: 405

Dane pracowników są ściśle chronione, ich wypływ do osób trzecich grozi wysoką karą grzywny oraz odszkodowaniem na rzecz pokrzywdzonego pracownika. Dane osobowe zawarte są głównie w dokumentach kadrowych określających stosunki pracy.

Archiwizacja – zasady bezpieczeństwa

  

  1. Najlepiej jest archiwizować dokumenty w formie elektronicznej. Jest to możliwe za pomocą programów do archiwizacji. Znajdziesz je na tej stronie - archiwizacja dokumentów w firmie.

  2. Programy powinny być zabezpieczone specjalnymi programami ochrony danych, a same dane powinny znajdować się w jednym miejscu.

  3. Po upływie okresu archiwizacji dane niezwłocznie należy zniszczyć wraz z dokumentami.