Print
Details: Category: Uncategorised | Hits: 416

Bez mniej lub bardziej zaawansowanych systemów teleinformatycznych znacząco utrudnione, albo wręcz niemożliwe, staje się sprawne odczytywanie zapotrzebowania klienta oraz kontakt z nim.

Również wyliczenie rzeczywistych wydatków, jakie firma ponosi na rzecz obsługi klientów, jest dość uciążliwe bez odpowiednich aplikacji.

  

Zarówno systemy telekomunikacyjne, niezbędne w pierwszym przypadku, jak i aplikacje billingowe, przydatne w przypadku drugim, odnaleźć można w tej ofercie - www.comfortel.pl.