Copyright 2019 - Custom text here

 

Wyzbycie się udziałów spółki jest jednoznaczne ze straceniem wszelkiego prawa do wygłaszania jakiegokolwiek głosu odnośnie jej spraw. Jednym słowem członek zarządu, który zdecyduje się na pozbycie się akcji spółki traci do niej prawo.

 

Kiedy jest to potrzebne?

 

Na przykład w sytuacji kiedy spółka zmierza do bankructwa i członkowie zarządu chcą się od niej odseparować. Wtedy sporządza się odpowiedni dokument zbycia akcji u notariusza, np. takiego jak ten - kulakowscy.com/.

 

Wraz z dniem, w którym dokument zostanie sporządzony członek spółki traci do niej całkowite prawa oraz obowiązki względem niej.

f t g