Copyright 2019 - Custom text here

Obowiązująca od kwietnia 2016 roku ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu wprowadziła istotne ograniczenia przy obrocie gruntami rolnymi. Co do zasady swobodnie nabywać mogą je jedynie rolnicy indywidualni i wąska grupa podmiotów wybrana przez ustawodawcę. Wszyscy pozostali muszą spełniać szereg kryteriów.

Obecnie notariusz, którego możesz znaleźć tutaj – Kulakowscy.com, ma prawo odmówić sporządzenia aktu notarialnego. Przez co zablokowany został niemal całkowicie handel gruntami. Bardzo trudno będzie nabyć tanią działkę rolną, którą potem można przekształcić na obiekt budowlany. 

f t g