Copyright 2019 - Custom text here

Listy płac tworzy się w oparciu o umowę z pracownikami. Przeważnie sporządza się taką listę płac co miesiąc. Są w tym pomocne programy dedykowane dla działu księgowego. Znajdziesz je pod linkiem - kadry i płace.

 

 

Co powinna zawierać lista płac?

 

  1. Dokładną nazwę pracodawcy oraz dane pracownika.

  2. Datę sporządzenia listy oraz czas, którego ta lista dotyczy (okres za jaki obowiązuje wynagrodzenie).

  3. Wysokość wynagrodzenia za dany okres.

  4. Czytelne podpisy pracownika oraz pracodawcy.

 

 

f t g