Copyright 2018 - Custom text here

 

Wykonanie pojedynczego rachunku do umowy o dzieło nie jest skomplikowane, jednakże to komplikuje się kiedy tych rachunków jest setki, albo nawet tysiące. Wtedy należy zlecić wykonanie takich rachunków pracownikom bura rachunkowego. Biuro, które ma w swojej ofercie taką usługę znajdziesz na stronie www.brkrakus.eu.

 

 

W przypadku pojedynczego rachunku wystarczy, że umieścisz na nim:

 

  • dane swojej firmy, która jest zleceniodawcą, oraz dane pracownika, czyli zleceniobiorcy, w danych powinien znaleźć się numer PESEL, adres zameldowania, konto bankowe i numer NIP,

  • opis dzieła,

  • wynagrodzenie za wykonanie dzieła wraz z odliczonymi składkami,

  • okres, w którym miało zostać wykonane dzieło.

  • podpis zleceniodawcy i zleceniobiorcy z aktualną datą.

f t g