Copyright 2018 - Custom text here

 

Wynajęcie lokalu gospodarczego wymaga spisania umowy najmu z najemcą, który będzie prowadził w lokalu działalność gospodarczą. Taką umowę należy spisywać w kancelarii notarialnej. Ofertę jednej z nich znajdziesz na stronie www.kulakowscy.com.

 

 

 

 

Status prawny umowy

 

Umowa powinna posiadać moc prawną, a do tego powinna zawierać:

 

  • wszelkie dane stron umowy,

  • podpisy każdej ze stron,

  • pieczęć kancelarii prawnej oraz podpis notariusza.

 

 

 

 

f t g