Copyright 2018 - Custom text here

W ostatnim czasie weszły przepisy pozwalające na zawieranie umów drogą elektroniczną. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla obu stron umowy. Zawieranie umów tą drogą regulują przepisy prawne zawarte w:

 

  • kodeksie cywilnym,

  • rozdziale 2 o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

  • ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Oczywiście, aby z takiej opcji można było skorzystać należy również zadbać o podpis elektroniczny. Uchodzi on za bezpieczniejszy od zwykłego podpisu (taki w razie wątpliwości trzeba zbadać z pomocą biegłego grafologa jak ten - analiza pisma ręcznego).

f t g