Copyright 2019 - Custom text here

 

Rozwiązanie umowy z pracownikiem firmy w trybie dyscyplinarnym (bez okresu wypowiedzenia) staje się możliwe w następujących sytuacjach:

 

  • ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych

  • popełnienia przestępstwa uniemożliwiającego wykonywania obowiązków pracowniczych

  • utraty uprawnień z winy pracownika koniecznych do wykonywania obowiązków pracowniczych

 

 

W przypadku prawnych wątpliwości dotyczących zwolnienia dyscyplinarnego, pracodawca może zwrócić się po pomoc prawną.

 

f t g