Copyright 2019 - Custom text here

 

Wystawianie faktur dla zagranicznych klientów

 

  1. Faktury dla zagranicznych klientów muszą zostać wystawione w terminie do 15 dni od momentu wykonania usługi lub do 30 dni przed jej wykonaniem. Sposób ich dostarczania ustalany jest indywidualnie między kontrahentami.

  2. Faktura zagraniczna powinna zawierać następujące informacje:

    a. nazwa i adres nabywcy i sprzedawcy

    b. numer NIP

c. numer faktury

d. datę wystawienia

e. zakres usługi

f. cenę usługi netto

g. wartość usługi netto

h. wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu

i. informacje „obciążenie odwrotne”, która informuje, że podatek będzie rozliczał nabywca.

 

  1. Zasadą jest, że dokument powinien być zrozumiały dla obu stron, dlatego też często kontrahenci decydują się na faktury w języku angielski, lub zawierające tłumaczenie na oba języki.

  2. Faktury zagraniczne wystawiane w obcej walucie muszą być przeliczone na złotówki, według kursu złotego w stosunku do danej waluty publikowanego przez NBP , zawsze również podatek VAT (jeśli taki jest naliczany) musi być wykazany w złotówkach, niezależnie w jakiej walucie wystawiono fakturę.

 

f t g